Skała granitowa ze względu na swoje doskonałe parametry wykorzystywana jest w budownictwie jako surowiec wyjściowy do produkcji krawężników, kami...